Praktijk Het Zonnestraaltje
/

Kinderyoga en Coaching

 

 Voel je als een Zonnestraaltje in de klas

Remedial Teaching

Bij  een kind met leermoeilijkheden verdwijnt vaak ook de motivatie om te leren, het zelfvertrouwen daalt en er kunnen problemen ontstaan met het gedrag of de concentratie. 

Al deze leerbelemmerende factoren kosten een kind veel energie. Een kind is daar druk mee en zodoende niet meer in staat nieuwe leerstof op te nemen of te luisteren naar instructie. Het leerplezier neemt af, net als de leerprestaties.

Remedial Teaching betekent letterlijk ‘herstellend leren’. Naar aanleiding van de persoonlijke hulpvraag van u en uw kind ga ik met uw kind aan de slag. Samen zetten we de leermoeilijkheden om in vaardigheden die uw kind nog ontwikkelen kan. Met rust en aandacht stimuleer en motiveer ik uw kind in het opdoen van succeservaringen waardoor de kennis en het zelfvertrouwen weer groeit.

Remedial Teaching is maatwerk. De begeleiding is daarom individueel. De eigen leerstijl en interesses van uw kind zijn uitgangspunten van het  handelingsplan. 

Werkwijze van Praktijk Het Zonnestraaltje
 
De Remedial Teaching Praktijk biedt individuele hulp aan leerlingen met spellings– en/of  rekenproblemen en begeleidt leerlingen met dyslexie, faalangst, ADHD en Autisme. Daarbij ligt de nadruk vooral op succeservaringen. Veel leerlingen zijn het plezier in het leren kwijt geraakt doordat zij te vaak met hun ‘falen’ zijn geconfronteerd. In mijn praktijk kijk ik naar de talenten van de leerlingen. Ik maak hierbij gebruik van aansprekende methoden, afwisselende oefeningen en  eventueel educatieve software.

De werkwijze van Praktijk Het Zonnestraaltje is gebaseerd op handelingsgericht werken. Afstemming met iedereen die bij het kind is betrokken en aandacht voor de behoeften van het kind zijn hierbij uitgangspunt. 
Globaal zijn de volgende stappen te onderscheiden: 

  • Intakegesprek met de ouders en het kind. Hierbij gaat het om het inventariseren van de hulpvraag.
  • Pedagogisch-didactisch onderzoek: Wat beheerst mijn kind al?  Dit wordt het uitgangspunt.
  • Het handelingsplan opstellen.
  • Begeleiding 1 uur. Ouders krijgen per mail een verslag van de sessie.
  • Het kan voorkomen dat uw kind oefenwerk meekrijgt naar huis. Het is essentieel dat u uw kind stimuleert om te oefenen( oefenen baart kunst!)
Informatie via: kinderyogacoach@gmail.com of 0654756816